AIM
3 Sholudenka st., office 310 04116 Kyiv, Ukraine
+380442909435 info@aimarketing.info
Послуги AIM, спробуйте зараз!

AIM аудит

Ваш надійний результат!

“Увага до дрібниць визначає успіх реалізації бізнес-задумів.”

Річард Бренсон

АІМ аудит - це:

 • експертний досвід з 2003 року в широких сферах;
 • наявність в усіх Реєстрах суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, включно з тими, що становлять суспільний інтерес за № 3170;
 • підтверджена відповідність системи контролю якості;
 • особливе ставлення до замовника - з повагою, увагою та щирістю;
 • повна конфіденційність інформації;
 • надійний захист ваших даних, сертифікати безпеки в електронному документообігу та онлайн кабінеті.

Види AIM аудиторських послуг

 • Обов'язковий аудит Обов'язковий аудит

  Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності за МСФЗ та фінансової звітності згідно з П(С)БО, відповідно до вимог Міжнародних стандартів. Керівництву та власникам надаються об'єктивні дані про фінансові результати діяльності компанії та ключові ризики. По завершенню власники компанії отримують Звіт незалежного аудитора в новому форматі (за МСА 2015-2017 р. р.) та рекомендації щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю та формування фінансової звітності.

 • Ініціативний аудит Ініціативний аудит

  Незалежна комплексна діагностика фінансового стану підприємства компетентними аудиторами за П(С)БО та відповідно до МСФЗ, включно за ініціативи компанії. За результатами аудиту керівництво (власники) компанії отримують звіт незалежного аудитора та рекомендації аудитора щодо виправлення помилок, вдосконалення системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю за відповідним напрямком діяльності, що підлягала аудиту.

 • Податковий аудит Податковий аудит

  Перевірка правильності та повноти нарахування та виплати податків, виявлення ризикових зон, запобігання штрафних санкцій. Аудиторська перевірка податкової звітності дозволяє уникнути помилок та знизити ризики суперечок з контрольними органами. Аудитори перевіряють відповідність даних податкової звітності даним податкового обліку, правильність формування даних податкового обліку на основі аналізу первинних облікових документів і ув’язки з бухгалтерським обліком.

 • Аудит не фінансової звітності Аудит не фінансової звітності

  Виконується фахівцями високої кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання перевірки фінансових звітів за грантами, та процедури підтвердження фактичного цільового витрачання коштів, виділених за договором на отримання гранту.

 • Аудит витрат за отриманими грантами Аудит витрат за отриманими грантами

  Перевірка, яка потребує незалежного аудиту професійної організації згідно з Керівництвом (GRI G4). Наші фахівці мають сертифікати, що підтверджують їхній досвід у перевірці публічної нефінансової звітності.

 • Трансформація фінансової звітності Трансформація фінансової звітності

  Трансформація звітності, складеної згідно законодавства України у фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності).

 • Звіт з корпоративної соціальної відповідальності зі стійкого розвитку Звіт з корпоративної соціальної відповідальності зі стійкого розвитку

  Послуги в царині сталого розвитку (ОСР) та корпоративного управління:

  • розробка стратегії СР (КСВ);
  • розробка системи управління СР;
  • створення системи підготовки звітності в області СР (ОСР);
  • організація і проведення взаємодії із зацікавленими сторонами в ході підготовки ОСР;
  • підготовка ОСР (звітів в області сталого розвитку, комбінованих річних і нефінансових звітів);
  • підтвердження (завірення, аудит).
 • Вдосконалення системи внутрішнього аудиту Вдосконалення системи внутрішнього аудиту

  Вдосконалення системи внутрішнього аудиту є важливим питанням для акціонерів компаній та вимогою регуляторних органів. Ми пакет документів, необхідних для організації та проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 р. № 1772.

Принципи АІМ аудит

Принципи АІМ аудит
 • чути
 • довіряти
 • оцінювати (факти, події, документи, звітність)
 • висловлювати неупереджену думку
 • робити якісні висновки

Працюємо заради перевершення Ваших очікувань:

 • підготовка документації з трансфертного ціноутворення;
 • аналіз Контрольованих операціях;
 • неконтрольовані операції;
 • складання звітів з Контрольованих операцій;
 • підтримка у випадках суперечок з ДФС;
 • постійний доступ до документації в online кабінеті;
 • супровід документації протягом 7 років;
 • безкоштовна перевірка вашої компанії на наявність контрольованих операцій.