AIM
3 Sholudenka st., office 310 04116 Kyiv, Ukraine
+380442909435 info@aimarketing.info
Послуги AIM, спробуйте зараз!
Logo AIM
article picture

Міф ТЦУ №13: пов'язані лише ті особи, які володіють 25% і більше корпоративних прав юридичної особи

Georgiy Kovalchuk
Автор: Georgiy Kovalchuk
Час читання
5 хв.
Перегляди: 1230
Оцініть сторінку
2.5
26
August 2020

Поняття, що відображає повний зміст пов'язаності у найбільш прийнятному для цілей трансфертного ціноутворення розумінні викладене в ПКУ: «… пов'язані особи, юридичні та/або фізичні особи, та/або утворення без статусу юридичної особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності осіб, з урахуванням таких критеріїв:

для юридичних осіб пов'язаними визнаються :

 • одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 25% і більше (крім міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75% і більше у яких є такі міжнародні фінансові організації);
 • одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 25% і більше;
 • одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи;
 • одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи;
 • принаймні 50% складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи;
 • одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
 • юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
 • кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа;
 • повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа;
 • сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації) та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою (крім банків та міжнародних фінансових організацій, які відповідно до міжнародних договорів України наділені привілеями та імунітетами, та суб’єктів господарювання, власником істотної участі у розмірі 75 і більше відсотків у яких є такі міжнародні фінансові організації), стосовно іншої юридичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів). При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду). Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитів (позик), залучених під державні гарантії.

Останній, складний для розуміння, абзац перекладемо більш зрозумілою мовою.

Якщо середнє арифметичне між сумами власного капіталу на початок і кінець відповідного звітного року, що відображені як підсумування статей І розділі пасиву балансу підприємства (компанії) менше у 3,5 рази ніж середнє арифметичне між сумою запозичених коштів на початок і кінець того самого року – платник податків і позичальник або позичальники визнаються пов'язаними особами .

З урахуванням того, що з 25 травня 2020 року одними з обов'язкових елементів документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.6 статті 39 ПКУ є :

1) дані щодо пов'язаних осіб платника податків, які мали з ним пов'язаність у звітному періоді, в якому здійснювалась контрольована операція;

2) дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків (за наявності);

3) дані про осіб, корпоративними правами яких у розмірі 25% і більше безпосередньо або опосередковано володіє платник податків

то надання такої інформації фахівцям які створюють документацію з ТЦУ є необхідним, особливо, якщо фахівець є особою, яка не має доступу до внутрішньої інформації платника податків.

Аналогами поняття «пов'язані особи» є поняття «афілійовані особи».

Афілійовані особи – це особи, як фізичні так і юридичні, які можуть впливати на процес прийняття рішень і діяльність інших осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність або на діяльність компаній.

Для юридичних осіб афілійованими особами є:

 • юридичні або фізичні особи, які володіють більш ніж 10% голосів або статутного капіталу платника податків;
 • юридичні особи(компанії), які належать до тієї самої групи, що і платник податків;
 • юридичні особи(компані), які перебувають під котролем тих самих третіх осіб, що і платник податків;
 • члени колегіального, керуючого органу групи компаній, до якої входить сам платник податків; або особа яка самостійно(одноосібно) приймає керівні рішення щодо такої групи компаній.

Для фізичної особи, наприклад, керівника компанії афілійованими, тобто пов'язаними особами є:

 • компанії, в яких фізична особа має 10% або більше від загальної кількості голосі або має такі 10% у своєму розпорядженні( особи, які дають 10% або більше голосів перебувають у підпорядкуванні по відношенню до такої фізичної особи).

Для компанії є вкрай важливим розуміння того, хто ж є пов'язаними особами окрім тих, хто безпосередньо володіє 25% і більше статутного капіталу, або є афілійованими особами. І надавати повну інформацію стосовно пов'язаних осіб виконавцям документації з ТЦУ також вкрай важливо. А важливо це тому, що ціни або показники рентабельності пов'язаних або афілійованих осіб не можна застосовувати при побудові діапазону цін або рентабельностей зіставних компаній під час проведення економічного аналізу щодо відповідності цін контрольованої операції ринковому рівню. Тому платник податків має точно розуміти хто є його пов'язаними та афілійованими особами і надавати таку інформацію.

Ненадання цієї інформації фахівцю, який створює документацію з ТЦУ матиме неприємні наслідки для платника податків. Оскільки є можливість включення до переліку зіставних пов'язаних або афілійованих компаній, що за нормами ПКУ не є правильним. При перевірці документації з ТЦУ контролюючими органами факт такого включення на 100% буде виявлено. Це дасть змогу контролюючим органам провести «на свій манер» аналіз цін контрольованої операції на відповідність ринковому ринку. Результат такого аналізу, скоріше за усе, буде не користь платника податків і він буде змушений збільшувати свій фінансовий результат за податковий (звітний) період в якому відбулася контрольована операція.

Звертайтеся до наших фахівців з будь-якими запитаннями та для написання документації з трансфертного ціноутворення та складання звітів про контрольовані операції - зменшуйте ризики перед органами ДФС.

Оцініть сторінку
2.5
Сподобалось? Поділись у соцмережах:
Маєте запитання? Зв'яжіться з експертом. Безкоштовна консультація.
blog sidebar cta image
Маєте запитання? Зв'яжіться з експертом.
Блог
Розбираємось в КІК
Подача повідомлення та звітності з КІК, як не потрапити на шраф. Розбираємось розом зі спеціалістами АІМ
Читати
Хто підпадає під податкову перевірку в 2022 році? Огляд закону 2260
Чи варто готуватись до податкової перевірки з відповідності операцій принципу "витягнутої руки" у 2022 році
Читати
прийшов запит від податкової на кориговані операції, що робити?
Як працювати із запитами від податкової по трансфертному ціноутворенню?
Читати
Коригувати чи підтверджувати операції?
Розповідаємо, підтверджувати кориговані операції (стаття 140.5 ПКУ) на відповідність принципу "витягнутох руки...
Читати
Алгоритм роботи з коригованими операціями
Виявили "кориговані" операції згідно з ПКУ статтею 140.5, що робити? Алгоритм роботи з коригованими операціями...
Читати
Що таке кориговані операції?
Що таке кориговані операції? Аналіз статті ПКУ 140.5. Які операції визнаються коригованими та вимагають підтве...
Читати
Погляд на опис ланцюга вартості в контрольованій операції
Яких саме операцій стосується вимога опису вартості, що таке ланцюг вартості.
Читати
Перелік низькоподаткових юрисдикцій, операції з якими контрольовані.
Всі редакції Постанов КМУ з переліком низькоподаткових юрисдикцій за всі роки.
Читати
Міф ТЦУ №12. Експортні контрольовані операції – обов'язкове коригування бази оподаткування...
До яких операцій застосовоються вимога збільшення (коригування) фінансового результату.
Читати
Міф ТЦУ №11. Єдиний рахунок для сплати донарахувань з податку на прибуток та штрафів з ТЦ...
Рахунки для сплати та розміри штрафів у разі не дотримання вимог.
Читати
Міф №10. Коригування фінансового результату на 30% обов'язкове під час операцій з контраге...
Коли 30% коригування фінансового результату до оподаткування не потрібне, а коли його необхідно застосовувати....
Читати
Контрольовані іноземні компанії - що це?
Поняття про КІК, хто такий "контролер" та коли вникає контроль над КІК.
Читати